Historie

Departamenty
Typ Historii

Sztuka - poradnik inwestora

Apetyt rośnie w miarę jedzenia – czyli popyt i podaż na rynku sztuki
W klasycznym ujęciu ekonomii, popyt na rynku sztuki opisany jest jako liczba dzieł, którą jednostki są w stanie kupić przy różnych poziomach cen uwzględniając posiadane zasoby finansowe. Prawo popytu zakłada, że na rynku dóbr klasycznych wzrost ceny towaru skutkuje zmniejszeniem popytu na dane dobro, a w odwrotnej sytuacji spadek ceny ...

Sztuka - poradnik inwestora

Gracze na rynku sztuki – o scenie artystycznej zza kulis
Z pewnością rynek sztuki dla wielu początkujących inwestorów kojarzy się głównie z zamyślonym artystą kreującym swoje nowatorskie dzieła w zaciszu pracowni i w ferworze weny twórczej. Jednakże, scena sztuk wizualnych nie jest jedynie monologiem pojedynczego artysty, a na jej deskach mieszczą się też pozostałe instytucje pełniące rolę ekspertów. Są to ...

Sztuka - poradnik inwestora

Sztuka dobrego biznesu
Czyli jak zmniejszyć ryzyko portfela inwestycyjnego i zwiększyć oczekiwane zyski? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów. Nasza odpowiedź brzmi: kup sztukę i zdywersyfikuj swój portfel!

Sztuka - poradnik inwestora

Charakterystyka dzieł sztuki na rynku inwestycyjnym
Dzieła sztuki są dobrami ekonomicznymi - zarówno luksusowymi, jak i inwestycyjnymi. Ta kombinacja jest rzadko spotykana w każdej innej branży czy sektorze. Jak podaje Clare McAndrew, z Trinity College w Dublinie, z ekonomicznej perspektywy dzieła sztuki mają specyficzną cechę dwoistości natury. Z jednej strony są dobrami konsumpcyjnymi, które są "spożywane" ...

Sztuka - poradnik inwestora

O historii polskiego rynku sztuki i inwestycji w sztukę współczesną
Jak wspomniał kiedyś Stanisław Lec w swoim zbiorze aforyzmów: "dyscyplina sztuki wymaga wolności". Nic więc dziwnego, że rynek sztuki w Polsce zaczął rozkwitać dopiero od roku 1990. Jednakże pomimo młodego wieku, rynek sztuki, zwłaszcza tej współczesnej, rozwija się z nadzwyczajną dynamiką, osiągając przy tym wysokie pozycje w rankingach światowych pod ...

Sztuka - poradnik inwestora

Transfer bogactwa - czyli co łączy sztukę współczesną i inwestycje?
Wprowadzenie do tematu inwestycji alternatywnych. Liczne kryzysy gospodarcze oraz nieustanne zawirowania na międzynarodowych rynkach finansowych, spowodowały historycznie rozpoczęcie poszukiwań nowych form pomnażania posiadanego przez inwestorów kapitału. Formy te miały być aktywami nieskorelowanymi z tradycyjnym rynkiem finansowym. W taki sposób powstał nowy rodzaj inwestycji na rynku – inwestycje alternatywne, do których ...

Sztuka - poradnik inwestora

Czy sztuka ma jedną wartość?
Hipoteza Trzech Gracji – wprowadzenie do inwestycji w sztukę. Rozpoczynając rozważania na temat kolekcjonowania dzieł sztuki należy przedstawić hipotezę "Trzech Gracji", która sformułowana została przez słynnego marszanda i eksperta w dziedzinie świata sztuki - Micheala Findlaya. Kolekcjoner ma trzy główne motywy, aby inwestować w sztukę: prawdziwe zamiłowanie do sztuki, możliwości ...

Sztuka - poradnik inwestora

Dlaczego warto kupować młodą sztukę?
Spektakularne wyniki, wyjątkowe talenty, zadziwiające sukcesy artystów nowej generacji. Aukcja Młodej Sztuki dostarcza nie tylko wiele emocji, ale przede wszystkim wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno kolekcjonerów jak i samych artystów. Zachęcająca formuła projektu to nierzadko początek fantastycznej artystycznej przygody.

Sztuka - poradnik inwestora

Ile warta jest biżuteria?
Na aukcjach w DESA Unicum pojawiają się rozmaite, niepowtarzalne obiekty, praktycznie z całego świata. Najczęściej pochodzą one ze zbiorów kolekcjonerów, od osób które przywożą piękne przedmioty z podróży, ale również od spadkobierców, którzy niejednokrotnie dopiero u nas dowiadują się jak wysoka jest wartość odziedziczonej biżuterii.