Plakat

Nasz ekspert Ci doradzi
w wycenie i rejestracji na aukcję:

O Departamencie

Plakat, rozumiany jako środek komunikacji oraz medium reklamowe, towarzyszył filmowi od początków jego istnienia. Obie formy sztuki są ze sobą ściśle związane i wzajemnie się uzupełniają. Znaczenie plakatu filmowego wykracza jednak daleko poza ramy funkcji stricte informacyjno-reklamowej, czego idealnym przykładem są projekty polskich artystów plastyków. Rodzimy ruch graficzny, który zrodził się w powojennej Polsce, na stałe został powiązany z najpiękniejszymi filmami świata, czego owocem są prezentowane na naszych aukcjach plakaty artystyczne. To dzięki opartej na wyobraźni, daleko posuniętej metaforyce oraz lapidarnej syntezie, plakaty kokietowały i mimo upływu czasu nadal uwodzą widza, zmuszając go do pogłębionej refleksji nad treścią filmu. 

 

W naszej ofercie znajdą się liczne plakaty zaprojektowane przez najlepszych grafików drugiej połowy XX wieku, m.in. Romana Cieślewicza, Jana Lenicę, Eryka Lipińskiego, Jana Młodożeńca, Romana Opałkę, Andrzeja Pągowskiego, Waldemara Świerzego, Henryka Tomaszewskiego czy Wojciecha Zamecznika. 

 

Prezentujemy plakaty sportowe, turystyczne, muzyczne, cyrkowe, teatralne oraz filmowe. Na wystawie nie brakuje również pozycji reklamujących światowe filmowe superprodukcje, takie jak "King Kong", "Casablanca", "E.T." czy "Poszukiwacze zaginionej Arki".

Kontakt