Współpraca z fundacjami

 

 

 

DESA Unicum współpracuje z Fundacjami i Stowarzyszeniami pomagając w zbieraniu środków na cele dobroczynne. Dzięki organizowanym i prowadzonym przez DESA Unicum aukcjom na konta Fundacji wpłynęło dotąd ponad 49,7 mln złotych z licytacji. DESA Unicum jako jedyna firma na polskim rynku sztuki zajmuje się profesjonalną organizacją i prowadzeniem aukcji charytatywnych.

 

 


 

 

Zgłoś inicjatywę

 

Jeśli Twoja Fundacja jest zainteresowana współpracą z nami w którejkolwiek z proponowanych form, potrzebuje pomocy w przeprowadzeniu aukcji charytatywnej i chce zgłosić inicjatywę -  pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij go na adres a.dumanowski@desa.pl.

 

Zgłoszenia organizacji aukcji charytatywnej przyjmujemy z minimum 4-miesięcznym wyprzedzeniem. 


 

Formy współpracy

 

Na potrzeby współpracy z Fundacjami i Stowarzyszeniami dla celów charytatywnych oferujemy następujące działania:

 

Organizacja aukcji charytatywnej stacjonarnej

Koordynator aukcji charytatywnych z ramienia DESA Unicum we współpracy z odpowiednimi departamentami Domu Aukcyjnego przygotowuje aukcję. Aukcja charytatywna odbywa się w siedzibie DESA Unicum lub w wybranym przez Organizatora miejscu w formie live w dniu wybranym przez Dom Aukcyjny. 


DESA Unicum zobowiązuje się do: 

 

 • przygotowania opisu obiektów, 
 • opracowania internetowego katalogu aukcji,
 • zawarcia umów komisowych na obiekty, 
 • należytego przechowywania oraz objęcia obiektów ubezpieczeniem od momentu ich przejęcia do czasu przekazania obiektów nabywcom lub zwrotu niewylicytowanych obiektów artystom, 
 • przeprowadzenia Aukcji na zasadach określonych w przewodniku dla Klienta oraz Warunkach Sprzedaży Aukcyjnej, obowiązujących w Domu Aukcyjnym w dniu Aukcji, z uwzględnieniem zwyczajowych zmian dotyczących aukcji charytatywnych (brak prowizji aukcyjnej)
 • umożliwienia uczestniczenia w licytacji obiektów poprzez dedykowaną aplikację online, 
 • zapewnienia personelu oraz narzędzi technicznych do obsługi Aukcji,
 • rozliczenia księgowego Aukcji, 
 • wydania nabywcom wylicytowanych przez nich obiektów, 
 • przekazania środków pochodzących z licytacji obiektów na rzecz Fundacji.

 

DESA Unicum nie pobiera opłaty aukcyjnej, droit de suite czy podatku importowego organizując aukcję charytatywną. Działania te prowadzone są pro bono. 
 

Organizacja aukcji charytatywnej online

Koordynator aukcji charytatywnych z ramienia DESA Unicum we współpracy z odpowiednimi departamentami Domu Aukcyjnego przygotowuje aukcję. Aukcja charytatywna odbywa się w aplikacji mobilnej Domu Aukcyjnego oraz na bid.desa.pl. Czas trwania aukcji to standardowo dwa tygodnie, z możliwością przedłużenia trwania do 3-4 tygodni. 


DESA Unicum zobowiązuje się do: 

 

 • przygotowania opisu obiektów, 
 • opracowania internetowego katalogu aukcji,
 •  zawarcia umów komisowych na obiekty, 
 • należytego przechowywania oraz objęcia obiektów ubezpieczeniem od momentu ich przejęcia do czasu przekazania obiektów nabywcom lub zwrotu niewylicytowanych obiektów artystom, 
 • przeprowadzenia Aukcji na zasadach określonych w przewodniku dla Klienta oraz Warunkach Sprzedaży Aukcyjnej, obowiązujących w Domu Aukcyjnym w dniu Aukcji, z uwzględnieniem zwyczajowych zmian dotyczących aukcji charytatywnych (brak prowizji aukcyjnej)
 • umożliwienia uczestniczenia w licytacji obiektów poprzez dedykowaną aplikację online, 
 • zapewnienia personelu oraz narzędzi technicznych do obsługi Aukcji,
 • rozliczenia księgowego Aukcji, 
 • wydania nabywcom wylicytowanych przez nich obiektów, 
 • przekazania środków pochodzących z licytacji obiektów na rzecz Fundacji.

 

DESA Unicum nie pobiera opłaty aukcyjnej, droit de suite czy podatku importowego organizując aukcję charytatywną. Działania te prowadzone są pro bono. 
 

Prowadzenie aukcji przez aukcjonera

Skorzystanie z usług aukcjonera najczęściej odbywa się poza siedzibą DESA Unicum we wskazanym przez Organizatora miejscu. DESA Unicum oferuje usługi profesjonalnych aukcjonerów, którzy pozostają do Państwa dyspozycji. 

Pozyskiwanie prac na aukcje charytatywną

DESA Unicum udostępnia odpłatną usługę pozyskania prac na wskazaną przez Organizatora aukcję charytatywną, w celu stworzenia oferty aukcyjnej. Czas pozyskania prac to około 4 miesiące. 

Wynajem przestrzeni

DESA Unicum odpłatnie udostępnia swoją siedzibę w celu organizacji wydarzeń charytatywnych. Jednocześnie DESA Unicum posiada wykwalifikowany zespół eventowy, który może zapewnić oprawę aukcji (catering oraz dodatkowe wydarzenia). 

Partnerstwo

Zostań partnerem aukcji charytatywnej i wesprzyj finansowo oraz organizacyjnie wybraną przez Ciebie Fundację. 


 

Założenia aukcji charytatywnych w Desa Unicum

 

DESA Unicum współpracuje z Fundacjami spełniającymi następujące kryteria:


•    Apolityczność
•    Przejrzystość działań (regularne publikowanie raportów z działalności i sprawozdań) 
•    Wysokie standardy działań (prowadzenie działalności z uwzględnieniem zasad etycznych)
•    Chęć przekazania środków na konkretne inicjatywy charytatywne
•    Chęć współpracy przy organizacji aukcji 
•    Skrupulatne wypełnienie formularza zgłoszenia