Rzemiosło Artystyczne

O Departamencie

Zainteresowanie malarstwem ikonowym wciąż rośnie, wynika to zapewne z odmienności środków artystycznych i tajemnicy „pisania” ikon – przedstawienia „nie ludzką ręką uczynionego”. Miejsce ikony w polskiej kulturze i kulturze chrześcijańskiej jest wyjątkowe. Ma ona bogatą przeszłość – przenikanie kultury ruskiej na tereny Polski dokonało się za sprawą magnackich rodów Polaków i Rusinów oraz matrymonialnym związkom książęcym, tworząc naszą własną ikonograficzną tradycję.

Na naszych aukcjach “Ikony i sztuka rosyjska” przedstawiamy zarówno tradycyjne ikony z popularnymi przedstawieniami Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus: Kazańskiej, Iwierskiej, Skarbiaszczej, Hodogetrii, Znamienije czy Pocieszycielki Strapionych oraz Chrystusa Pantokratora i Zbawiciela. Warto zwrócić uwagę także na obiekty, które są mniej znane, ale interesujące pod względem ikonograficznym oraz na przedstawienia świętych.

Kontakt

Magdalena Kuś Starszy Specjalista +48 22 163 66 44, +48 795 122 718 m.kus@desa.pl