Rzemiosło Artystyczne

Nasz ekspert Ci doradzi
w wycenie i rejestracji na aukcję:

Magdalena Kuś Starszy Specjalista +48 22 163 66 44 +48 795 122 718 m.kus@desa.pl

O Departamencie 

Zainteresowanie malarstwem ikonowym wciąż rośnie, wynika to zapewne z odmienności środków artystycznych i tajemnicy "pisania" ikon – przedstawienia "nie ludzką ręką uczynionego". Miejsce ikony w polskiej kulturze i kulturze chrześcijańskiej jest wyjątkowe. Ma ona bogatą przeszłość – przenikanie kultury ruskiej na tereny Polski dokonało się za sprawą magnackich rodów Polaków i Rusinów oraz matrymonialnym związkom książęcym, tworząc naszą własną ikonograficzną tradycję. 

 

Na naszych aukcjach “Ikony i sztuka rosyjska" przedstawiamy zarówno tradycyjne ikony z popularnymi przedstawieniami Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus: Kazańskiej, Iwierskiej, Skarbiaszczej, Hodogetrii, Znamienije czy Pocieszycielki Strapionych oraz Chrystusa Pantokratora i Zbawiciela. Warto zwrócić uwagę także na obiekty, które są mniej znane, ale interesujące pod względem ikonograficznym oraz na przedstawienia świętych.

Kontakt

Magdalena Kuś Starszy Specjalista +48 22 163 66 44 +48 795 122 718 m.kus@desa.pl