Sztuka Współczesna

Klasyka i Awangarda po 1945

O Projekcie Aukcyjnym

Powojenna awangarda w Polsce wydała wielu wybitnych artystów. Jednak największy sukces – przede wszystkim na arenie międzynarodowej – osiągnęli ci, którzy dalece wykraczali poza sztukę figuratywną, nierzadko rzucając wyzwanie medium malarskiemu. Sztuka nieprzedstawiająca artystów, takich jak Wojciech Fangor, Ryszard Winiarski, Edward Krasiński i Roman Opałka, cieszy się gigantycznym zainteresowaniem miłośników sztuki i kolekcjonerów na całym świecie.

Klasycy Awangardy po 1945 roku to cykliczna aukcja, na której prezentowane są prace najważniejszych twórców sztuki powojennej. Wśród wielu wiodących artystów można wyróżnić Jerzego Nowosielskiego, Henryka Stażewskiego, Juliana Stańczaka, Andrzeja Wróblewskiego, Zdzisława Beksińskiego, Teresę Pągowską, Marię Jaremę, Jana Tarasina, Jana Lebensteina, Edwarda Dwurnika, Ernę Rosenstein, Stanisława Fijałkowskiego czy Tadeusza Kantora.

Kontakt

Więcej informacji Mniej informacji
Klara Czerniewska-Andryszczyk PO Kierownika Działu +48 22 163 66 41, +48 664 150 866 k.czerniewska@desa.pl
Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW. Jej praca magisterska o parze artystów-plastyków Hannie i Gabrielu Rechowiczach, obroniona z wyróżnieniem u prof. Waldemara Baraniewskiego, została opublikowana w 2011 nakładem wydawnictwa 40 000 Malarzy. W czasie studiów odbyła staż w Galerii Raster, następnie podjęła pracę jako koordynatorka, kuratorka i krytyczka wystaw wzornictwa i sztuki współczesnej. Współpracowała m.in. z niezależną kuratorką dizajnu Agnieszką Jacobson-Cielecką i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, pracowała w prywatnej galerii sztuki współczesnej Kasia Michalski, publikowała w pismach branżowych i masowych oraz katalogach wystaw. W kwietniu 2019 dołączyła do zespołu DESA Unicum, gdzie koordynuje aukcje Klasycy Awangardy po 1945 w Dziale Sztuki Współczesnej.

Obecnie przyjmujemy obiekty na aukcje

Aukcja
Osoba kontaktowa
Aukcja
Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945
Data aukcji: 21 maja 2020
Termin zgłoszeń: 11 kwietnia 2020
Zgłoś obiekt
Osoba kontaktowa
Klara Czerniewska-Andryszczyk
+48 22 163 66 41, +48 664 150 866 k.czerniewska@desa.pl