Sztuka Współczesna

Klasyka i Awangarda po 1945

O Projekcie Aukcyjnym

Powojenna awangarda w Polsce wydała wielu wybitnych artystów. Jednak największy sukces – przede wszystkim na arenie międzynarodowej – osiągnęli ci, którzy dalece wykraczali poza sztukę figuratywną, nierzadko rzucając wyzwanie medium malarskiemu. Sztuka nieprzedstawiająca artystów, takich jak Wojciech Fangor, Ryszard Winiarski, Edward Krasiński i Roman Opałka, cieszy się gigantycznym zainteresowaniem miłośników sztuki i kolekcjonerów na całym świecie.

Klasycy Awangardy po 1945 roku to cykliczna aukcja, na której prezentowane są prace najważniejszych twórców sztuki powojennej. Wśród wielu wiodących artystów można wyróżnić Jerzego Nowosielskiego, Henryka Stażewskiego, Juliana Stańczaka, Andrzeja Wróblewskiego, Zdzisława Beksińskiego, Teresę Pągowską, Marię Jaremę, Jana Tarasina, Jana Lebensteina, Edwarda Dwurnika, Ernę Rosenstein, Stanisława Fijałkowskiego czy Tadeusza Kantora.

Obecnie przyjmujemy obiekty na aukcje

Aukcja
Osoba kontaktowa
Aukcja
Art Outlet. Sztuka Współczesna
Data aukcji: 8 lipca 2021
Termin zgłoszeń: 10 czerwca 2021
Zgłoś obiekt
Osoba kontaktowa