5 lutego 2020

Dzieło sztuki dla każdego

Powojenne techniki produkcji oraz powielania dzieł sztuki umożliwiły ziszczenie awangardowych marzeń o jej udostępnieniu szerokiej publiczności. Jednym ze sposobów na rozwój pasji kolekcjonerskich w rozwijającym się społeczeństwie konsumpcyjnym było tworzenie przestrzennych obiektów sztuki w edycji, czyli tzw. multipli.

Victor Vasarely, "Ko Noh"

Obiekty w seriach tworzyli m. in. Victor Vasarely, którego relief prezentujemy w niniejszym katalogu. Powstał on w ramach współpracy artysty z założonymi przez Daniela Spoerri Edition MAT - multiplication d'art transformable, w ramach których szwajcarski artysta udostępniał prace cenionych oraz początkujących artystów związanych z ruchem sztuki optycznej i kinetycznej, a także nowego realizmu, fluxusu czy pop artu. Prace wykonywane w "domowej skali" często operowały formą iluzji i wibracji optycznych, a także wartościami haptycznymi, poprzez zastosowanie różnorodnej faktury i materiałów.

VICTOR VASARELY, "KO NOH"

Tak też jest w przypadku prezentowanego obiektu, wykonanego z żeberkowanego szkła akrylowego (plexi), zbudowanego z wielu płaszczyzn, zdających się wibrować i mienić wraz z ruchem widza wobec pracy. Poza Danielem Spoerri popularyzatorką multipli była współpracująca z Vasarely'm od początku jego kariery słynna paryska galerzystka Denise Rene. W jednym z wywiadów opowiadała o trudnościach w określeniu optymalnej liczby edycji: gdy jest ich zbyt wiele, publiczność się nimi zachłystuje; gdy jest ich za mało, stają się zbyt drogie i trudniej się sprzedają. Jedno jest pewne: muszą być zawsze sygnowane.

Vasarely nie zawsze podzielał jej przekonania – twierdził bowiem, że ważniejsza jest oryginalność idei aniżeli jej materialnego wytworu. Niemniej jednak sygnował zdecydowaną większość swoich prac.