Karolina Jabłońska

O artyście

(ur. 1991, Niedomice)
W 2015 uzyskała dyplom krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie kształciła się w pracowni prof. Leszka Misiaka. W 2012 została współzałożycielką grupy i galerii Potencja oraz gazety Łałok w Krakowie. Była wielokrotnie nagradzana m.in. jest laureatką w konkursie Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2016) oraz otrzymała II nagrodę w 43. Biennale Malarstwa "Bielska Jesień"(2017). Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. W twórczości Karoliny Jabłońskiej widoczna jest tendencja do ekspresyjnego stylu, który przejawia się w przeskalowaniach, deformacjach oraz zastosowaniu intymnego, różnobarwnego światła.