Edgar Degas

Edgar Degas

(1834 Paryż - 1917 Paryż)

O artyście

(1834 Paryż - 1917 Paryż)
Hilaire-Germain-Edgar de Gas (Degas) urodził się 19 lipca 1834 roku w Paryżu, w rodzinie o korzeniach arystokratycznych. Początkowo studiował prawo, ale prędko porzucił ten kierunek i już w 1855 roku wstąpił w mury École des Beaux-Arts. W tym okresie kopiował dzieła wielkich mistrzów i wielokrotnie odwiedzał paryski Luwr. Jego artystycznym mentorem stał się Jean-Auguste-Dominique Ingres. Degas pomimo swej indywidualności na zawsze pozostał wierny tradycji, którą na własny sposób modyfikował. W latach 1856-59 przebywał w Italii. Studiował tam i odwiedzał liczne muzea. Po powrocie rozpoczął swoje eksperymenty z rzeźbą, na co wpływ miały zapewne oglądane we Włoszech dzieła twórców odrodzenia i manieryzmu. W 1865 po raz pierwszy zaprezentował swój obraz na Salonie Paryskim, gdzie od tej pory regularnie wystawiał. Na początku lat 70. brał udział w wojnie francusko-pruskiej oraz odwiedził wraz z bratem René rodzinę matki mieszkającą w Nowym Orleanie. Wówczas coraz częściej sięgał po pastele, doprowadzając tę technikę do perfekcji. Począwszy od kwietnia 1874 roku regularnie wystawiał swe prace wraz z impresjonistami. W 1881, podczas VI ekspozycji, zaprezentowana została jego woskowa kompozycja "Mała czternastoletnia tancerka". Pod koniec lat 80. Degas zainteresował się upowszechniającą się coraz bardziej fotografią. Wpływy tego medium widoczne są znakomicie w jego rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich pracach. Degas żył i tworzył na Montmartrze, ikonicznej dla przełomu XIX i XX stulecia dzielnicy Paryża. Pod koniec życia, w 1912 roku, przeprowadził się do kamienicy zlokalizowanej przy Boulevard de Clichy 6, gdzie zmarł w 1917. Charles Baudelaire określił kiedyś artystę "malarzem współczesnego życia". Degas wiernie obrazował otaczającą go rzeczywistość. Tancerki baletu, kobiety i wyścigi konne to obszary tematyczne, które głównie interesowały twórcę.