Sztuka Dawna

XIX Wiek, Modernizm, Międzywojnie

O Projekcie Aukcyjnym

Przełom XIX i XX wieku to czas rozkwitu bardzo różnorodnej sztuki w Polsce. Powszechnie określa się ten czas jako modernizm, aby jak najszerzej ująć różne oblicza powstającej sztuki nowoczesnej.
Modernizm odkrywa powinowactwo sztuk, ich wzajemne przenikanie się i dążenie do syntezy. Artyści patrzą komplementarnie na sztukę, nie stawiając granic między jej dziedzinami. Dążą do powiązania tradycji sztuki narodowej z nowymi kierunkami artystycznymi.

Sztukę XIX wieku prezentujemy na przykładach dzieł najlepszych polskich artystów, którzy tworzyli ówczesne środowisko artystyczne i wpływali na jego rozwój. Do najwybitniejszych należeli: Piotr Michałowski, Jan Matejko, Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski, Henryk Siemiradzki, Władysław Czachórski, Wilhelm Kotarbiński, Maksymilian Gierymski, Aleksander Gierymski, January Suchodolski, Franciszek Żmurko, Wojciech Gerson, Artur Grottger, Juliusz Kossak.

W tamtym czasie najsilniej rozwijało się malarstwo o charakterze narodowowyzwoleńczym. Przenikały się nurty takie jak: romantyzm, realizm czy impresjonizm. Jednocześnie zaczęły powstawać pierwsze dzieła zapowiadające symbolizm w malarstwie polskim.

Na naszych aukcjach prezentujemy prace najwybitniejszych artystów modernistycznych, takich jak: Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Julian Fałat, Stanisław Wyspiański, Jan Stanisławski, Witold Wojtkiewicz, Wojciech Weiss, Olga Boznańska, Józef Mehoffer, Ferdynand Ruszczyc, Konrad Krzyżanowski, Władysław Ślewiński, Józef Pankiewicz, Władysław Podkowiński.

Polska Sztuka Międzywojenna to czas powstawania licznych ugrupowań artystycznych. W twórczości formistów odnajdujemy echa kubizmu i futuryzmu, co możemy zobaczyć w pracach Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków czy Tytusa Czyżewskiego. Natomiast ugrupowanie artystów polskich Rytm miało charakter bardziej tradycjonalistyczny, sprzeczny ze skrajnymi nurtami awangardowymi, czego przykładem są dzieła Wacława Borowskiego, Romana Kramsztyka, Eugeniusza Zaka czy Zofii Stryjeńskiej.

Kapiści, inaczej nazywani Kolorystami Polskimi, to ugrupowanie malarzy, którzy w swoim programie położyli nacisk na zagadnienia koloru, nawiązując tym samym do impresjonistów. Wśród nich znalazł się Józef Pankiewicz, Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Zygmunt Waliszewski, Artur Nacht-Samborski, Piotr Potworowski czy Józef Czapski.

Dzieła pochodzące z XIX wieku osiągają na naszych aukcjach rekordowe ceny, czego najlepszym przykładem może być obraz „Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego” autorstwa Jana Matejki, który został sprzedany za 3 776 000 zł.