Sztuka Dawna

XIX Wiek

Nasz ekspert Ci doradzi
w wycenie i rejestracji na aukcję:

Tomasz Dziewicki Kierownik Działu +48 22 163 66 46 +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl

O Projekcie Aukcyjnym

Sztukę XIX wieku prezentujemy na przykładach dzieł najlepszych polskich artystów, którzy tworzyli ówczesne środowisko artystyczne i wpływali na jego rozwój. Do najwybitniejszych należeli: Piotr Michałowski, Jan Matejko, Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski, Henryk Siemiradzki, Władysław Czachórski, Wilhelm Kotarbiński, Maksymilian Gierymski, Aleksander Gierymski, January Suchodolski, Franciszek Żmurko, Wojciech Gerson, Artur Grottger, Juliusz Kossak.

W tamtym czasie najsilniej rozwijało się malarstwo o charakterze narodowowyzwoleńczym. Przenikały się nurty takie jak: romantyzm, realizm czy impresjonizm. Jednocześnie zaczęły powstawać pierwsze dzieła zapowiadające symbolizm w malarstwie polskim.

Dzieła pochodzące z XIX wieku osiągają na naszych aukcjach rekordowe ceny, czego najlepszym przykładem może być obraz „Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego” autorstwa Jana Matejki, który został sprzedany za 3 776 000 zł.

Obecnie przyjmujemy obiekty na aukcje

Aukcja
Osoba kontaktowa
Aukcja
Sztuka Dawna. XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie
Data aukcji: 13 października 2022
Termin zgłoszeń: 12 września 2022
Zgłoś obiekt
Osoba kontaktowa

Rekordy aukcyjne

Wszystkie