Sztuka Dawna

XIX Wiek

O Projekcie Aukcyjnym

Sztukę XIX wieku prezentujemy na przykładach dzieł najlepszych polskich artystów, którzy tworzyli ówczesne środowisko artystyczne i wpływali na jego rozwój. Do najwybitniejszych należeli: Piotr Michałowski, Jan Matejko, Józef Brandt, Alfred Wierusz-Kowalski, Henryk Siemiradzki, Władysław Czachórski, Wilhelm Kotarbiński, Maksymilian Gierymski, Aleksander Gierymski, January Suchodolski, Franciszek Żmurko, Wojciech Gerson, Artur Grottger, Juliusz Kossak.

W tamtym czasie najsilniej rozwijało się malarstwo o charakterze narodowowyzwoleńczym. Przenikały się nurty takie jak: romantyzm, realizm czy impresjonizm. Jednocześnie zaczęły powstawać pierwsze dzieła zapowiadające symbolizm w malarstwie polskim.

Dzieła pochodzące z XIX wieku osiągają na naszych aukcjach rekordowe ceny, czego najlepszym przykładem może być obraz „Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego” autorstwa Jana Matejki, który został sprzedany za 3 776 000 zł.

Kontakt

Więcej informacji Mniej informacji
Tomasz Dziewicki Kierownik Działu +48 22 163 66 46, +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl
Ukończył historię sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z portalem mgzn.pl oraz Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Dołączył do zespołu DESA Unicum w 2017 roku i obecnie kieruje Działem Sztuka Dawna. Koordynował aukcje Sztuka Dawna. Prace na Papierze oraz Sztuka Dawna. XIX wiek - Modernizm - Międzywojnie, a także dwa monograficzne projekty specjalne poświęcone twórczości artystów kręgu École de Paris. Interesuje się szczególnie sztuką polską i europejską XIX i pierwszej połowy XX wieku. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą prymitywizmowi i sztuce ekspresjonizmu niemieckiego.

Obecnie przyjmujemy obiekty na aukcje

Aukcja
Osoba kontaktowa
Aukcja
Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie
Data aukcji: 4 czerwca 2020
Termin zgłoszeń: 25 kwietnia 2020
Zgłoś obiekt
Osoba kontaktowa
Tomasz Dziewicki
+48 22 163 66 46, +48 735 208 999 t.dziewicki@desa.pl

Rekordy aukcyjne