Jakub Górski

O artyście

(ur. 1989, Przemyśl)
Ukończył studia artystyczne na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom magistra sztuki uzyskał w pracowni rzeźby dr hab. Józefa Jerzego Kierskiego. Uprawia rzeźbę kameralną, monumentalną oraz portret. Brał udział w wystawach zbiorowych i plenerach artystycznych.