Transmisja rozmowy z Grażyną Kulczyk

6 października 2022

Transmisja rozmowy z Grażyną Kulczyk

Pięć aukcji dzieł z kolekcji Grażyny Kulczyk to wydarzenie, które jest okazją do opowiedzenia niebywałej historii. A jest to historia pasji i odwagi osoby, która stworzyła najbardziej znaczącą i odkrywczą kolekcję w Polsce, mającej swoje wysokie miejsce w świecie. Dlatego zapraszamy do obejrzenia transmisji rozmowy prezesa DESA S.A., Juliusza Windorbskiego z Grażyną Kulczyk, która odbędzie się w poniedziałek, 10 października o 19:00 na profilu DESA Unicum na Facebooku.

 

Kolekcja Grażyny Kulczyk – podobnie jak jej twórczyni – to symbol niebywałej wręcz odwagi i wiary w sprawczą moc sztuki. Ten pogląd wyraża się zarówno w doborze dzieł, obejmującym najważniejsze nurty i media sztuki powojennej i współczesnej, jak i roli, którą kolekcja odegrała – i nadal odgrywa – w życiu publicznym. 


Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że historia kolekcji Grażyny Kulczyk to opowieść o bezinteresownym dzieleniu się. A beneficjenci byli liczni – począwszy od artystek i artystów, poprzez instytucje kulturalne, skończywszy na szerokim gronie odbiorców, którzy dzięki niej mogli obcować ze sztuką w swoim życiu codziennym.  Kluczem, który łączy filozofię Grażyny Kulczyk i domu aukcyjnego DESA Unicum, jest misyjne podejście do biznesu i wieloletnie społeczne zaangażowanie w promocję sztuki oraz jej znaczenia dla kultury, edukacji, rozwoju.

 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji!

Zobacz więcej