Światowe rekordy sprzedaży prac polskich artystów

2 grudnia 2021

Światowe rekordy sprzedaży prac polskich artystów

Wtorkowa aukcja Sztuka Współczesna. Klasycy awangardy po 1945 roku obfitowała w spektakularne rekordy! To właśnie w DESA Unicum, podczas jednej aukcji, padła największa ilość światowych rekordów na prace polskich artystów w historii rynku. Była to też najlepsza pod względem obrotu aukcja na polskim rynku sztuki – wyniósł bowiem blisko 32 mln zł!

 

W sposób niekwestionowany najważniejszym i dodatkowo podwójnym rekordem aukcji stał się obraz "Dwie mężatki" Andrzeja Wróblewskiego. To kultowe dzieło polskiej sztuki powojennej jest obecnie najdrożej sprzedanym obrazem w Polsce oraz jednocześnie najdrożej sprzedanym dziełem sztuki na polskim rynku. Pokonał dotychczasowe rekordy w obu kategoriach, które należały również do DESA Unicum. Wszystkie trzy padły w przeciągu zaledwie ostatniego roku. Dzieło zostało sprzedane za rekordową kwotę 13,44 mln zł.
 

Pobicie dotychczasowego rekordu wartości obrazu jest tym bardziej imponujące, że wydarzyło się podczas jednej aukcji aż dwukrotnie! Drugim najdrożej sprzedanym obrazem w historii polskiego rynku sztuki stał się "Detal 407817 - 434714" z cyklu "1965/1 - ∞" Romana Opałki – sprzedany za rekordową cenę 8,64 mln zł.  Dzieło pochodzi z konceptualnego cyklu, rozpoczętego przez artystę w 1965 roku i realizowanego aż do śmierci w 2011 roku. Artysta pokrywając płótna rzędami kolejnych cyfr obrazował upływ  czasu. Każdemu kolejnemu obrazowi towarzyszyła fotografia twarzy artysty ukazująca oznaki starzenia się oraz nagranie jego głosu. Jest to obecnie najdrożej sprzedana praca Romana Opałki na świecie. 

Nie koniec jednak na tym! Wtorkowa aukcja ustanowiła nowe rekordy cenowe na prace szeregu najbardziej uznanych artystów tworzących po II wojnie światowej. 
Praca Jana Dobkowskiego – malarza i grafika, najbardziej rozpoznawalnego przedstawiciela nurtu pop-art w Polsce – "Okeanida z Delos" sprzedana została za 204 tys. zł i stała się najdrożej sprzedaną pracą tego artysty.
 

Również praca Stanisława Fijałkowskiego"24.X.71" – będąca zapowiedzią cyklu "Autostrad", czyli najdłuższej realizacji artysty – sprzedana została za 480 tys. zł, ustanawiając tym samym nowy rekord na pracę artysty. Nie jest to zaskoczeniem, bowiem na przestrzeni lat artysta zapewnił sobie wybitną pozycję na rodzimej scenie artystycznej XX wieku – dostrzeganą zarówno przez wielbicieli nurtu awangardy, jak i przez zainteresowanych postmodernistyczną wielowarstwowością sztuki. 

Ogromnym zainteresowaniem licytujących cieszyło się wybitne dzieło Alfreda Lenicy "Plamy na niebie i ziemi" – wcześniej "Obraz I" z cyklu "Obrazy Samorzutne" – należące do najrzadszych i najbardziej cenionych kompozycji w jego dorobku. W obszernym dorobku artystycznym artysty niewiele powstało prac wykonanych w tej specyficznej technice. Pochodzą one z okresu odwilży, kiedy Lenica intensywnie eksperymentował ze współczesnymi technikami malarstwa informel, bliskich pracom Jacksona Pollocka, Roberta Matty, Oscara Domingueza, czy Maxa Ernsta. W tym okresie Lenica wypracował własny język malarski, który przyniósł mu uznanie także poza granicami kraju. Praca osiągnęła kwotę 408 tys. zł, ustanawiając przy tym rekord na pracę artysty. 

Obraz Teresy Tyszkiewicz "Gest" został z kolei sprzedany za 192 tys. zł.  Artystka wierzyła w paradygmat awangardy, ciągłe przekraczanie granic sztuki. Jej malarskiej praktyce towarzyszyła niezwykle wnikliwa refleksja teoretyczna spisana przez artystkę w dziesiątkach esejów dotykających problematyki współczesnego malarstwa. Inspiracji jej twórczości należy się dopatrywać w szerokim wachlarzu jej zainteresowań, m.in.: filozofią, buddyzmem czy fizyką kwantową, a nade wszystko chęcią podążania za tym, co najnowsze. Prawdziwy postęp upatrywała bowiem w działaniu, nieskrępowanej przez estetyczne kategorie i teoretyczne rozważania sile malarskiego gestu, uznając wieloznaczność i niedomówienie za zjawisko symptomatyczne dla powojennej sztuki. 

Również praca Edwarda Dwurnika "Bajkał" osiągnęła rekordową dla tego artysty kwotę 504 tys. zł. Artysta ten zasłynął swą niezwykłą przenikliwością i zdolnością do przekazywania ludzkich przywar oraz uczuć. Przez wiele lat twórczości stworzył niezliczoną liczbę przedstawień zamykanych w cyklach, skupiających się na szeroko pojętych tematach, głównie dotyczących Polski. Mimo że nigdy nie opowiadał się po żadnej ze stron politycznych, niejednokrotnie w jego pracach wybrzmiewają ważne wątki dotyczące sytuacji w kraju i poza jego granicami. Tak dzieje się w przypadku obrazu "Bajkał" z serii "Droga na Wschód".