Edward Dwurnik. Podróż Zaangażowana (wyniki)
13 października 2020 godz. 19:00

Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Idealne miasto - Warszawa" z cyklu "Warszawa", 2005
Cena wylicytowana: 150 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4
Edward Dwurnik (1943 Radzymin - 2018 Warszawa)
"Idealne miasto - Warszawa" z cyklu "Warszawa", 2005

Cena wylicytowana: 150 000 zł

olej/płótno, 165 x 210 cm
sygnowany, datowany i opisany p.d.: 'E. DWURNIK 2005 IDEALNE MIASTO - WARSZAWA'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '2005 | E. DWURNIK | >> IDEALNE MIASTO - WARSZAWA | NR: XI - 362 - 3352 | 5.X - 4.XI.05 | 165 x 210 | ol. pł'
ID: 90520
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.