live

31 marca 2022 19:00

Sztuka Współczesna. Dzikość i ekspresja

Piękna 1A, Warszawa

Termin i miejsce aukcji:
31 marca 2022 godz. 19:00

WARSZAWA

Departament:
Sztuka Współczesna
kod aukcji:
1064ASW101
Aukcja jest kolejną próbą spojrzenia na niezwykle ciekawy w polskiej sztuce okres lat 80. Po aukcjach poświęconych szczegółowym zagadnieniom takim jak: działalność Gruppy, nowa figuracja czy dekada buntu proponujemy zbiór prac, który pokazuje jak bardzo znaczącym i różnorodnym zjawiskiem była w latach 80. ekspresja. Pokazujemy jak rozumieli i definiowali ten termin wybrani artyści we wspomnianej dekadzie, a także to, jak ich sztuka ewoluowała w latach późniejszych. Punktem wyjścia są ikoniczne już dzisiaj prace artystów takich jak Edward Dwurnik, którego prezentowane prace pochodzą z aż trzech różnych cykli, Tomasz Tatarczyk, Eugeniusz Markowski, Sławomir Ratajski, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski czy Ryszard Grzyb. Aukcja jest ciekawą okazją do zapoznania się z twórczością artystów i artystek odkrywanych ponownie, takich jak Jan Tyniec, Małgorzata Turewicz-Lafranchi czy Marek Kamieński. Nie zabrakło także prac artystów wywrotowych związanych m.in. z Pomarańczową Alternatywą. Osobną grupę stanowią obiekty tworzone pod wyraźnym wpływem pop-artu: ogromne płótna Andrzeja Cisowskiego czy Janusza Przybylskiego. Oferta jest niezwykle różnorodna i mocna, zawiera prace pełne kolorów, emocji i zaangażowania. Wybrane obiekty ilustrują tym samym cechy ekspresji takie jak: specyficznie pojmowany figuratywizm, odniesienia do popkultury, rozmach oraz anarchizm odzwierciedlający się w odrzuceniu wszelkich zasad obrazowania. W warstwie formalnej dzieł charakterystyczne są szerokie impasty, wysokie kontrasty barwne, wielkie formaty i eksperymenty z tworzywem, które ilustrowały rozwibrowane stany wewnętrzne towarzyszące czasom w których powstawały.

Filmy o aukcji

Koordynator sprzedaży

Redakcja katalogu

Lista obiektów wylicytowanych na aukcji ()

Autor
Typ obiektu
Technika
Sortowanie