Obiekt Pożądania. Martwa Natura i Przedmiot w Sztuce

Termin i miejsce aukcji:
Kod aukcji:
Departament:
Koncepcja aukcji przybliża fenomen gatunku malarskiego jakim jest martwa natura. Zgromadzone w ofercie dzieła wykraczają jednak daleko poza konwencjonalne malarstwo i poruszają problematykę obiektu jako takiego. Dzięki pracom powstałym na przestrzeni kolejnych wieków i dekad pokazujemy historię martwej natury, jej ewolucję i zmieniający się sposób podejścia do tego typu przedstawień. Wychodząc od dwóch przykładów sztuki nowożytnej zasygnalizowany został moment, w którym ten gatunek się usamodzielnił. Kolejne obiekty pokazują dlaczego cieszył się on tak dużym zainteresowaniem artystów i odbiorców. Twórcy podejmowali tę tematykę aby zobrazować otaczającą ich rzeczywistość. Dochodzili do tego różnymi drogami – w sposób zupełnie mimetyczny, drobiazgowo, wręcz naturalistycznie odwzorowując wszelkie detale lub przestylizowany, po to by dzięki deformacji w pewien sposób skomentować rzeczywistość i nadać przedmiotom zupełnie nowy sens.

Koordynator sprzedaży

Redakcja katalogu

Redakcja katalogu

Lista obiektów wylicytowanych na aukcji ()

Autor
Typ obiektu
Technika
Sortowanie