Wideo art w sztuce kobiet

Film

Wideo art w sztuce kobiet

Istnieje wiele określeń na to, co nazywamy potocznie wideo artem. Sztuka wideo, expanded cinema, time consuming media, sztuka ruchomego obrazu – każde z tych określeń wskazuje na inne cechy sztuki wideo. Forma tej ekspresji artystycznej rozwijała się bardzo intensywnie w sztuce kobiet.

 

Przybliżają temat, odpowiadając na pytanie m.in. czym jest wideo art, ekspertki DESA Unicum, Dorota Monkiewicz oraz Katarzyna Żebrowska. Agnieszka Rayzacher, krytyczka sztuki i kuratorka, opowiada na przykładzie "Impresji" Natalii LL jaki wpływ na twórczość artystki miało wideo art.