30 listopada 2021

Obraz, w którym można się zaczytać

Na grudniowej aukcji "Sztuka dzisiaj. Wybór kuratora" pojawi się praca "GRAND AMOUR", która jest najnowszym dziełem Piotra Czajkowskiego.

 

Obraz "GRAND AMOUR" pochodzi z cyklu "METRO", który Piotr Czajkowski tworzy nieprzerwanie od 2012 roku. Punktem wyjścia jest tutaj miasto – Paryż, uchwycony przez artystę jako swego rodzaju żywy organizm zbudowany nie tylko z warstwy urbanistycznej, ale też zróżnicowanej tkanki społecznej i kulturowej. Ta koncepcja sugerująca przedstawienia o bardziej biomorficznym charakterze została potraktowana całkowicie odmiennie – artysta na przestrzeni rozwoju całego cyklu wypracował własny język artystyczny, który metaforę miasta przedstawia w sposób precyzyjny, rytmiczny, wręcz analityczny. Wybór Paryża na bohatera całego cyklu jest odwołaniem do europejskiej tradycji, jak mówi sam artysta, jest to "miasto symbol najszerzej rozumianej kultury łacińskiej, fundament trwania uniwersalnych wartości europejskiej kultury i jej historii, a równocześnie ekran najbardziej rozpalonej teraźniejszości".
Zdjęcie dzięki uprzejmości artysty

Centralna cześć kompozycji "GRAND AMOUR" wypełniona jest tekstem wpisanym w geometryczną siatkę linii. Dla Czajkowskiego poszczególne słowa są zarówno nośnikiem określonych, czytelnych znaczeń, jak i środkiem plastycznym przepełnionym wartościami estetycznymi. "Greckie carmina figurata wskazały w poetyckim hiper znaku na możliwość dwojakiego oglądu tekstu, to jest narracji która (mimo podzielenia na wersy), istnieje nadal w linearnym porządku czytania (czasu), oraz kształtu, którą przyjmuje zapisany tekst, czyli figury należącej już do innego, wielowymiarowego porządku terytorium" – mówi artysta. Ten układ przywołuje bardzo intuicyjne skojarzenia z kartografią – tytuł cyklu jednoznacznie nawiązuje do systemu urbanistycznego ukrytego w podziemiach miasta, ale trudno nie wspomnieć tu o innym architektonicznym porządku obecnym właśnie w Paryżu będącym wynikiem Wielkiej Przebudowy z XIX wieku. 

Obraz, choć utrzymany w monochromatycznej kolorystce, pod względem formalnym jest pełen kontrastów – wspominana środkowa cześć dzieła została niejako otoczona ekspresyjnym i pełnym detali malarstwem, które można czytać niczym notatki z podróży. 


Obraz Piotra Czajkowskiego z cyklu "METRO"  został wylicytowany na czerwcowej aukcji "Sztuka dzisiaj. Wybór kuratora" za rekordową kwotę 38 000 zł. "GRAND AMOUR" będące pojawi się na licytacji już 7 grudnia 2021.