Piotr Czajkowski

O artyście

(ur. 1973, Łódź)
Piotr Czajkowski urodził się w 1973 roku w Łodzi, gdzie studiował w Akademii Sztuk Pięknych. Od 1999 roku artysta jest nauczyciele akademickim na macierzystej uczelni. W swojej twórczości zajmuje się przede wszystkim malarstwem oraz rysunkiem. Do najważniejszych artystycznych osiągnięć Czajkowskiego należy cykl METRO, który jest rodzajem osobistego notatnika artysty. W pracach wchodzących w skład cyklu przenikające się frazy tekstu tworzą ciągi znaczeniowe, które odnoszą się do nazw stacji i linii paryskiego metra. Prace z wspomnianego cyklu znajdują się w wielu polskich oraz zagranicznych kolekcjach, m.in. we Francji, Niemczech, Belgii, Szwajcarii czy Rosji.