Nieznane dzieło Siemiradzkiego

7 października 2021

Nieznane dzieło Siemiradzkiego

Odkrycie dzieła Henryka Siemiradzkiego "Kleopatra płynąca przez rzekę Cygnus na spotkanie z Markiem Antoniuszem" to ważne wydarzenie w skali badań nad twórczością tego mistrza europejskiego akademizmu. Zachowany przez dziesiątki lat w polskiej kolekcji prywatnej obraz stanowi istotne ogniwo w cyklu orientalnych kompozycji Mistrza. To olejne studium stanowi brawurową notację detali przedstawienia, ściśle wzorowanych na historycznym przekazie Plutarcha z Cheronei, lecz również niemal impresjonistyczny zapis światła i barwy.

Pierwszy publiczny pokaz pracy miał miejsce 22 września br. w pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie przy okazji promocji "Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego". Praca ta wydana pod redakcją prof. Jerzego Malinowskiego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata przy udziale Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie jest jednym z najważniejszych kompleksowych opracowań twórczości polskiego artysty drugiej połowy XIX wieku. Siemiradzki został w niej ukazany jako twórca osobny, ale również funkcjonujący w kontekście sztuki europejskiej swojego czasu. Wydanie "Korpusu" poprzedził paroletni projekt naukowy, w którym uczestniczyły Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie i współpracowały muzea rosyjskie, Muzeum Akademii Sztuk i Państwowe Muzeum Rosyjskie w Petersburgu oraz Państwowa Galeria Tretiakowska w Moskwie, a także Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Podczas promocji wydawnictwa nieznane dotąd dzieło zaprezentowała Paulina Adamczyk, specjalistka DESA Unicum oraz monografistka rysunków Siemiradzkiego.

Promocja „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”, fot. DESA Unicum, Marek Krzyżanek
Promocja „Korpusu dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego”, fot. DESA Unicum, Marek Krzyżanek
Więcej o obrazie i artyście w katalogu aukcyjnym