17 kwietnia 2021

Fenomen Grupy Łódź Kaliska

Grupa Łódź Kaliska jest fenomenem w historii polskiej sztuki i fotografii. Artyści, którzy przez 40 lat tworząc w jednej formacji pozostają twórczy i nowatorscy.

 

W Łodzi Kaliskiej zebrali się artyści, którzy zostali wydaleni z obozu stowarzyszenia fotograficznego. Grupa Łódź Kaliska działała w kontrze do zastanych zasad i zjawisk, to twórczość o charakterze neodadaistycznym. .  W skład grupy założonej w 1979 roku wchodzili: Sławek Bit, Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski (do 2007), Adam Repecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Wielogórski (Makary). Członkowie oraz entuzjaści zjawiska starali się odciąć od dokonań i celów neoawangardy lat 70. oraz od państwowych galerii i muzeów. Grupa działała głównie w Łodzi w jednym z mieszkań. Prezentowali wystawy, inicjowali działania artystyczne i performance, wydawali własne wydawnictwa. Artystyczna współpraca, kolektywne współfinansowanie akcji artystycznych stał w opozycji do mecenatu państwowego i kościelnego, a także nie opierał się na akceptacji oraz uznaniu publiczności czy krytyków. 

 

W drugiej połowie lat 80. XX w. artyści Łodzi Kaliskiej rozpoczęli tworzenie pastiszowych produkcji najsłynniejszych dzieł sztuki. Dla potrzeb swoich fotografii i filmów inscenizowali sytuacje i happeningi, w których kpili z malarzy i malarstwa, ironizowali na temat historii sztuki. Tak jest również w pracy prezentowanej na aukcji. "Bitwa pod Grunwaldem na Karowej" to artystyczna interpretacja Łodzi Kaliskiej na temat najsławniejszego bodaj w polskiej kulturze obrazu Jana Matejki. Monumentalne płótno z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie jest dobrem narodowym. Autorska interpretacja sławnej bitwy z 1410 roku przedstawia tłum postaci i zwierząt, inscenizujących zwycięstwo połączonych sił polsko-litewskich nad Zakonem Krzyżackim.  Wrażenie ekspresji bitwy zostało osiągnięte dzięki użytemu długiemu czasowi naświetlania i zarejestrowanym na fotografii efektom ruchu fotografowanych. Aktorzy sceny bitwy ubrani są zwyczajnie, niektórzy z nich trzymają historyczne rekwizyty, zaś rolę Księcia Witolda odgrywa kobieta stojąca na drabinie. Praca przyciąga wielością planów i nagromadzeniem elementów znajdujących się w kompozycji.