Sztuka Współczesna. Op-Art i Abstrakcja Geometryczna (wyniki)
3 grudnia 2020 godz. 19:00

Estymacja: 60 000 - 80 000 zł
Numer obiektu na aukcji
113

Estymacja: 60 000 - 80 000 zł

akryl/płyta, 60,4 x 60 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'nr. 26 - 1973 | H. Stażewski'
na odwrociu nalepka z galerii Ewy Pape w Nowym Jorku
ID: 91452
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • widoczne zadrapania na całej powierzchni pracy
Literatura
  • Henryk Stażewski. Ekonomia myślenia i postrzegania, Andrzej Turowski, Warszawa, 2005, s. 223 (il.)
Wystawiany
  • Henryk Stażewski, wystawa indywidualna, Galerie 16, Paryż, luty 1974
Więcej informacji
zespołami lub luźno rozsypanymi czarnymi liniami albo kreskami. Choć powstają też obrazy białe, których kompozycja budowana jest przez gęsto kreślone, równoległe linie, Henryk Stażewski nie porzucił koloru. Tworzył układy malowanych na płaszczyźnie kwadratów. Prezentowana praca „Kompozycja nr 26” była wystawiana w Galerie 16 w Paryżu w 1974. Galeria była prowadzona przez Ankę Ptaszkowską. Oprócz nowych obrazów Stażewski zaprezentował salę dokumentacji. Autorem aranżacji wystawy był Daniel Buren. Mimo wielkiego sukcesu wystawy, Stażewski nie przyjechał jej zobaczyć. W tym roku w jego zapiskach pojawia się tekst: „Nikt nie wie, jaki jest cel sztuk. Jest ona używana do różnych celów (często ubocznych). Jeśli artysta potrafi rozdzielić nową pojawiającą się rzeczywistość na dwie części – jedną pozytywną, drugą szkodliwą – może spowodować u większości ludzi zwalczanie tej drugiej. Jest to użyteczne, ale nie jest wyłącznym celem sztuki” (Henryk Stażewski, 1965, [cyt. za:] Henryk Stażewski. W setną rocznicę urodzin katalog wystawy, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1994, s. 92).