Rzeźba i Formy Przestrzenne

Termin aukcji:
Miejsce aukcji:

Redakcja katalogu

Małgorzata Skwarek +48 22 163 66 48, +48 795 121 576 m.skwarek@desa.pl

Redakcja katalogu

Agata Matusielańska +48 22 163 66 50, +48 539 546 699 a.matusielanska@desa.pl