Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko. W kosmosie", zestaw plansz nr 156, 1968
Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
13
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko. W kosmosie", zestaw plansz nr 156, 1968

Cena wylicytowana: 1 400 zł

akwarela, tusz/papier, folia celuloidowa, 29 x 20 cm
zestaw:
folia 20 x 25,5 cm
blaudruk 20 x 29 cm
plansza 22,5 x 32,5 cm
ID: 90658
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • "Wieczór Wybrzeża", 1968-72
  • wyd. I Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1974
  • "Express Ilustrowany", 1974-77
  • wyd. II Wojtek-Press, 1992
  • wyd. III Egmont Polska, 2001
  • wyd. IV Egmont Polska, 2007
  • wyd. V Egmont Polska, 2012