Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Jerzy Ozga (ur. 1968)
"Ich Dwoje", plansza tytułowa, 1994
Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
43
Jerzy Ozga (ur. 1968)
"Ich Dwoje", plansza tytułowa, 1994

Cena wylicytowana: 1 300 zł

tusz/papier, 38 x 26,5 cm
ID: 91372
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. "AQQ", nr 7, 1994