Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Przemysław Truściński (ur. 1970, Siedlce)
"Niebajka", cały komiks, 1992
Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
37
Przemysław Truściński (ur. 1970, Siedlce)
"Niebajka", cały komiks, 1992

Cena wylicytowana: 6 500 zł

tusz, ołówek/papier, 42 x 29,5 cm
sygnowany, datowany z przodu: 'P. TRUŚCIŃSKI 92'
ID: 91483
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • pub. Egmont, "Komiks. Antologia komiksu polskiego", 2000