Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 3 000 - 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
108

Estymacja: 3 000 - 5 000 zł

serigrafia barwna/papier, 50,3 x 39,1 cm (zadruk)
do pracy dołączony certyfikat Archives Szukalski
u dołu opis typograficzny: 'THE PROJECT, BY SZUKASLKI [sic], FOR THE MONUMENT OF KOPERNIK-(US), THE YOUTH | WHO DARED TO SINGLE-HANDEDLY STOP THE SUN AND SPIN THE EARTH WITH | THE OTHER QUADRILLIONS OF PLANETS AND STARS TO CIRCLE AROUND IT.'
ID: 90968
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Lechosław Lameński, Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce, Lublin 2007, s. 52, 87, 105-106, 119, 189-90