Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna
27 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 14 000 - 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
109

Estymacja: 14 000 - 20 000 zł

druk/papier, 44 x 41 cm (zadruk)
sygnowany cienkopisem p.d.: 'Szukalski'
do pracy dołączony certyfikat Archives Szukalski
pod kompozycją napis: '1473 - KOPERNIK - 1973'
ID: 86335
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Lechosław Lameński, Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce, Lublin 2007, s. 52, 87, 105-106, 119, 189-90