Tomasz Słupski

O artyście

(ur. 1970)
Tomasz Słupski urodził się w 1970 roku we Włocławku. W latach 1989-94 studiował na Oddziale Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Dyplom otrzymał w Katedrze Ochrony i Rewaloryzacji Zabytkowych Założeń Pałacowo-Parkowych prof. Longina Majdeckiego. W latach 1999–2004 studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego, aneks w Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego. Pracę teoretyczną pt. "Terytorium obrazu" napisał pod kierunkiem dr Piotra Szuberta. W 2005 roku otrzymał roczne stypendium Banku BPH. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką wydawniczą. Należy do grupy artystycznej Der Blaue Ratler. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.