Michał Jancik

O artyście

(ur. 1974)
Michał Jancik urodził się w roku 1974 w Krakowie, maluje od 25 lat. Przenosi na płótno emocje wynikające z obserwacji otaczającego go świata preferując sceny nieprzedstawiające z pogranicza op-artu. Inspiruje się pracami m.in. Marka Grotjahn'a, Jana Ziemskiego, Wojciecha Fangora. Chwilowe zapatrzenie w obraz Jancika nie powoduje napięcia wizualnego, uspokaja myśli pobudzając jednocześnie do refleksji. Swoje prace wystawia i sprzedaje w galeriach polskich domów aukcyjnych.