Georges Braque

O artyście

(1882 Argenteuil - 1963 Paryż)
Jeden z najważniejszych francuskich artystów plastyków XX wieku. Uważany za współtwórcę kubizmu, wraz z Pablem Picassem. Studiował m.in. w École des Beaux Arts. Na początku twórczości malował pod wpływem impresjonizmu, z biegiem czasu coraz bardziej nawiązując do osiągnięć Paula Cézanne'a. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej artysta zakończył także okres tworzenia malarstwa i kolażu w nurcie kubistycznym ocierającym się niekiedy o abstrakcję i powrócił do figuracji oraz rozszerzył paletę kolorystyczną swoich prac.