Bartłomiej Stypka

O artyście

Absolwent Komunikacji Wizualnej na Wydziale Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Od najmłodszych lat zainteresowany był wizualnymi działaniami w przestrzeni miejskiej, w tym szeroko pojętym graffiti. Ręcznie wycinany szablon stał się z czasem jego podstawową techniką. W latach 2006-2017 współtworzył artystyczny projekt “Monstfur" skupiający się przede wszystkim na graficzno – malarskich realizacjach w przestrzeni publicznej. Dziś samodzielnie prowadzi własną pracownię malarską. Działania w przestrzeni tkanki miejskiej wciąż są mu bliskie.