III Aukcja Sztuki Współczesnej
15 marca 2007 godz. 19:00