Aukcja Sztuki Współczesnej
25 maja 2017 godz. 19:00