Aukcja Sztuki Współczesnej
11 grudnia 2014 godz. 19:00