Aukcja Sztuki Współczesnej
17 marca 2016 godz. 19:00