Aukcja Sztuki Współczesnej | 2 sesja
15 grudnia 2015 godz. 19:00