Aukcja Sztuki Dawnej
22 października 2015 godz. 19:00