Aukcja Sztuki Dawnej
20 października 2016 godz. 19:00