Aukcja Młodej Sztuki
20 listopada 2012 godz. 19:00