175 Aukcja Dzieł Sztuki
18 października 2012 godz. 19:00