174 Aukcja Dzieł Sztuki
14 czerwca 2012 godz. 19:00