167 Aukcja Dzieł Sztuki
14 października 2010 godz. 19:00