166 Aukcja Dzieł Sztuki
17 czerwca 2010 godz. 19:00