164 Aukcja Dzieł Sztuki
17 grudnia 2009 godz. 19:00