163 Aukcja Dzieł Sztuki
29 października 2009 godz. 19:00