161 Aukcja Dzieł Sztuki
18 czerwca 2009 godz. 19:00