159 Aukcja Dzieł Sztuki
19 lutego 2009 godz. 19:00