158 Aukcja Dzieł Sztuki
4 grudnia 2008 godz. 19:00