153 Aukcja Dzieł Sztuki
13 grudnia 2007 godz. 19:00