144 Aukcja Dzieł Sztuki
27 kwietnia 2006 godz. 19:00